Stran za svoje delovanje uporablja piškotke (Cookies).

EN-LITE WATCH: V okviru projekta EN-LITE spremljamo energetske dogodke, razprave in objave ter se odzivamo z vsebinami za krepitev energetske pismenosti.

Tokrat: odziv na razpravo o cenah energije na energetski konferenci En.odmev 2016.

Tema: energetska revščina.

V sodelovanju z Danijelom Crnčecem.

EN-LITE WATCH: Energetska revščina

Letošnja tradicionalna strateška energetska konferenca En.odmev 016, ki jo je že 9. leto zapored organizirala energetika.NET, je v predstavitvah energetskih odločevalcev in strokovnjakov ter v razpravah med njimi prinesla jasen poudarek, da se »v energetiki ne cedita več med in mleko« (preberite istoimenski prispevek Tanje Srnovršnik Volarič, 12. 2. 2016). Priča smo velikim nihanjem cen energije na trgu, kar vpliva tako na proizvajalce in trgovce z energijo kot na njene večje (industrijske) in manjše (gospodinjske) odjemalce. V razpravah na En.odmev 016 je bilo slišati, da mora energetika v svojem najširšem pomenu zagotavljati servis in podporo državljanom in gospodarstvu v boju proti energetski revščini ter zagotoviti energijo po cenah, ki so oziroma bodo sprejemljive za vse socialne kategorije.

V okviru EN-LITE Watch smo s pomočjo mag. Danijela Crnčeca pripravili nekaj vpogledov v koncept energetske revščine: kaj je energetska revščina, kje se najmočneje pojavlja in kakšno je stanje v Sloveniji?

Povezano z osrednjimi načeli in temeljnimi usmeritvami energetske pismenosti iz priročnika Energetska pismenost: Prenos energije (4.2)Izbira virov (5.1, 5.3, 5.4, 5.5 in 5.7)Poraba (6.1, 6.4 in 6.7)Odločitve (7.1, 7.4, 7.5 in 7.6) 

 

Definicija energetske revščine

Energetska revščina se pojavi, ko si gospodinjstvo ni zmožno zagotoviti primerno toplega stanovanja, ogrevanja sanitarne vode ali razsvetljave po sprejemljivi ceni. Po eni od opredelitev so energetsko revna tista gospodinjstva, ki za energetske storitve porabijo več kot 10 % svojih dohodkov. Enotna, mednarodno sprejeta definicija energetske revščine ne obstaja. Na pojav energetske revščine tako najbolj vplivajo dohodki, cene energentov in njihova poraba; ta pa je odvisna od ravnanja stanovalcev in energetske učinkovitosti stanovanj (SURS 2015)

Energetska revščina na globalni ravni – kje je največja?

Pojav energetske revščine je globalno najbolj pereč med afriškimi državami. Te so v največji meri prizadete zaradi podnebnih sprememb (širjenje puščav, poplavljanje priobalnih področij idr.), hkrati pa je Afrika kontinent, ki ga zaznamuje najbolj omejen dostop do energije in najslabša zanesljivost oskrbe z energijo. Z izjemo Južnoafriške republike in Nigerije ima v drugih afriških državah dostop do energije le približno petina prebivalstva (Pascual 2015). Dostop do energije je za njih postal ključ do gospodarske rasti, konkurenčnosti, oblikovanja služb in izboljšanja zdravstvene oskrbe in izobrazbe.

Kakšni so globalni cilji na tem področju?

Svetovna banka ocenjuje, da je vsak peti prebivalec na svetu brez dostopa do električne energije, od tega jih je 600 milijonov v Afriki in 300 milijonov v Indiji. Leta 2012 so Združeni narodi in Svetovna banka sprožili globalno pobudo Trajnostna energija za vse (SE4All), katere namen je do leta 2030 omogočiti univerzalni dostop do trajnostne energije, podvojiti globalno raven učinkovite rabe energije in delež obnovljivih virov energije v globalni energetski mešanici.

Ta cilj je postal tudi eden od 17 trajnostnih razvojnih ciljev, ki so jih svetovni voditelji sprejeli septembra 2015. Čeprav ti cilji niso pravno zavezujoči, bi naj države kot primarno odgovorne oblikovale nacionalne okvirje za njihovo doseganje. Tudi zakonodaja EU določa, da so za zaščito ranljivih odjemalcev in za spopad z energijsko revščino, vključno s sprejetjem nacionalnih energetskih načrtov, odgovorne države članice.

Kako je z energetsko revščino v Sloveniji?

Tudi Slovenija ni imuna na pojav energetske revščine. Po podatkih Statističnega urada RS si leta 2010 primerno toplega stanovanja ni moglo privoščiti približno 6 % gospodinjstev v Sloveniji, pri čemer si v najnižjem dohodkovnem razredu tega ni moglo privoščiti kar 13 %.

Zaradi gospodarske krize se je stanje v zadnjih letih poslabšalo. Čeprav v Sloveniji nimamo formalne definicije problematike energetske revščine, pa je v zadnjih letih ta dobila na pomenu. Prav tako so se na državni ravni pričeli izvajati določeni programi ukrepov energetske učinkovitosti za gospodinjstva z nizkimi prihodki (Tkalec in Živčič 2014).

Ali in kako je to povezano z energetsko pismenostjo oziroma pomenom njene krepitve?

Energetska pismenost je ključna tako za posameznika kot tudi državo, saj nam bo ne le védenje in razumevanje, temveč predvsem »zmožnost uporabe tega znanja in razumevanja za oblikovanje odgovorov na različna vsakdanja vprašanja omogočilo uspešno soočanje z izzivi glede izbire in trajnostnega izkoriščanja virov energije za zadovoljevanje naših potreb: danes in jutri.

V sodelovanju z mag. Danijelom Crnčecem pripravila Mojca Drevenšek

Danijel Crnčec je asistent na Katedri za mednarodne odnose na FDV, kjer sodeluje pri predmetih s področja mednarodnih odnosov in mednarodnega prava. Sodeloval je tudi pri projektih, katerih cilj je približevanje Evropske unije slovenskim srednješolcem in osnovnošolcem. Trenutno je zaposlen na Direktoratu za energijo, kjer pokriva mednarodne in evropske zadeve s področja energije. Vključen je v delo Društva za Združene narode za Slovenijo, v prostem času pa rad poišče mir v hribih. Energetska pismenost je po njegovem mnenju ključna tako na ravni posameznika kot države in mednarodne skupnosti, saj nas bo le znanje popeljalo v bolj zdravo, trajnostno in mirno prihodnost.

Na spletnem portalu Energija doma je objavljen EN.blog – dialog med aktivnima članoma ekipe EN-LITE Mojco Drevenšek in Tomažem ŽagarjemEnergetika, evolucija in energetska pismenost.

Vabljeni k branju!

Primerjajte naravoslovne in družboslovne infografične poglede na našo pot v nizko- oziroma brezogljično družbo.

 

Graf 1: Naravoslovni pogled na evolucijo energetike v smeri brezogljičnostiGraf 1: Naravoslovni pogled na evolucijo energetike v smeri brezogljičnosti

 

Slika 2: Družboslovni pogled na evolucijo energetike in korakanje v smeri brezogljične družbeSlika 2: Družboslovni pogled na evolucijo energetike in korakanje v smeri brezogljične družbe

 

 

Na spletnem mestu EN-LITE so od danes

dostopna vsa predstavitvena gradiva (prezentacije v PPT) in video-posnetek 

javnega strokovnega posveta »Izračunajmo svojo energetsko-podnebno prihodnost!«, ki smo ga izvedli 9. novembra 2015 v Državnem svetu.

Videoposnetek je dostopen tudi na spletnem mestu Strokovne televizije S-TV Skledar: www.skledar.tv

 

Vabljeni k ogledu!

Na portalu Energija doma preberite zanimiv prispevek

Bomo dobili slovenski kalkulator za izračunavanje energetsko-podnebne prihodnosti?

V prispevku Ane Vučina Vršnak, novinarke slovenskega portala Energetika.NET, boste našli zanimive poudarke z javnega strokovnega posveta »Izračunajmo svojo energetsko-podnebno prihodnost!«, ki smo ga izvedli 9.  novembra 2015 v Državnem svetu, in izjave, ki jih je za Energetiko.NET dal predavatelj na omenjenem posvetu prof. Robin Grimes, glavni znanstveni svetovalec na britanskem Ministrstvu za zunanje zadeve.

Povezava: http://www.energijadoma.si/novice/zanimivosti/bomo-dobili-slovenski-kalkulator-za-izracunavanje-energetsko#.VkRVr_5dHZE

 

Na portalu Energetika, ki ga ureja Ministrstvo za infrastrukturo, lahko preberete članek:

Slovenija potrebuje svoj energetski kalkulator

V članku najdete informacije o javnem strokovnem posvetu »Izračunajmo svojo energetsko-podnebno prihodnost1«, ki smo ga v sodelovanju z Britanskim veleposlaništvom v Ljubljani izvedli v ponedeljek, 9. novembra.

Povezava na prispevek: www.energetika-portal.si/novica/n/slovenija-potrebuje-svoj-energetski-kalkulator-9507/

Uspešno smo izvedli javni strokovni posvet:

»Izračunajmo svojo energetsko-podnebno prihodnost!«. 

Posveta se je udeležilo okoli 70 predstavnikov odločevalcev, izobraževalnih organizacij, strokovne javnosti, nevladnih organizacij in medijev. 

Program posveta najdete tukaj

Povezave na strokovne predstavitve (PPT) najdete tukaj

Foto-utrinki s posveta so navoljo tukaj

Projekt EN-LITE v sodelovanju z Britanskim veleposlaništvom v Ljubljani vabi na javni strokovni posvet

»Izračunajmo svojo energetsko-podnebno prihodnost!«

Posvet bo v ponedeljek, 9. novembra 2015, od 9. ure v dvorani Državnega sveta.

Udeležba na posvetu je brezplačna, število sedežev pa omejeno.

Prijave: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Vsebina posveta:

Za odgovorno oblikovanje energetsko-podnebne prihodnosti potrebujemo podatke: strokovno utemeljena dejstva in številke. Pri tem nam lahko pomaga interaktivni, spletno prosto dostopni energetsko-podnebni kalkulator.

Vabljeni, da se nam v ponedeljek, 9. novembra 2015, ob 9. uri pridružite na javnem strokovnem posvetu v dvorani Državnega sveta, na katerem boste izvedeli več o tem, kako nam lahko kalkulator pomaga pri oblikovanju naše energetsko-podnebne prihodnosti.

Strokovnjaki različnih področij bodo nakazali prepletenost energetskih, podnebnih, gospodarskih, prometnih, prostorskih in drugih izzivov, ki jih moramo upoštevati pri oblikovanju politik.

 

Program posveta: 

8.45 - 9.00: prihod udeležencev

9.00 - 9.15: uvodni nagovor in pozdrav:

·         dr. Peter Gašperšič, minister za infrastrukturo

9:15 - 10:00: prof. Robin Grimes, glavni znanstveni svetovalec britanskega Ministrstva za zunanje zadeve: »Building Sustainable Energy Future: Why and how can science help?« (op: predavanje bo v angleškem jeziku in ne bo prevajano)

10:00 - 10:15: mag. Mojca Drevenšek in dr. Tomaž Žagar (projekt EN-LITE): predstavitev projekta EN-LITE in globalnega energetsko-podnebnega kalkulatorja

10:15 - 10:30: Mojca Suvorov, SURS – o razpoložljivih slovenskih podatkih za izdelavo kalkulatorja

10:30 - 10:45: odmor

10:45 - 12:15: Slovenski strokovnjaki o izdelavi nacionalnega kalkulatorja:

·         mag. Tanja Cegnar, Agencija RS za okolje  – podnebne spremembe

·         prof. dr. Iztok Tiselj, Univerza v Ljubljani – viri energije za oskrbo Slovenije

·         Bojan Ivanc, CFA, CAIA, Gospodarska zbornica Slovenije  – pomen energije za gospodarstvo

·         mag. Stane Merše, Center za energetsko učinkovitost IJS – potenciali energetske učinkovitosti

·         Sergeja Praper, Urbanistični inštitut RS – prostorski razvoj Slovenije in energetska učinkovitost         

·         Željko Purgar, Sekcija trajnostna mobilnost CER  – potenciali električne mobilnosti

12.15 - 12:45: Razprava in zaključek posveta

 

Organizacija posveta:

Posvet organiziramo v okviru projekta krepitve energetske pismenosti EN-LITE v sodelovanju z Britanskim veleposlaništvom v Ljubljani.

 

Na posvet vabimo:

-          nacionalne in lokalne odločevalce ter oblikovalce politik,

-          širšo strokovno javnost,

-          predstavnike gospodarstva,

-          nevladne organizacije,

-          medije ter

-          zainteresirane državljane.

 

Prijave:

Udeležba na posvetu je brezplačna, vendar je število udeležencev omejeno, zato bomo prijave zbirali do zapolnitve mest oz. najkasneje do četrtka, 5. novembra 2015.

Prijavite se lahko po elektronski pošti na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

Vabilo v PDF

Energetska zbornica Slovenije vabi na konferenco in okroglo mizo

o zanesljivosti oskrbe evropskega trga z električno energijo.

Konferenco organizirata Slovenski nacionalni komite Svetovnega energetskega Sveta in Energetska zbornica Slovenije v sodelovanju z Nemškim nacionalnim komitejem Svetovnega energetskega Sveta.

Prijave: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Osrednja vsebina konference je predstavitev študije Security of supply: a pan-European approach; The opportunities and requirements of greater cooperation across European electricity marketski jo je za Nemški nacionalni komite izdelala konzultantska hiša Prognos iz Švice. V študiji so obravnavane prednosti integracije na evropskem trgu električne energije. V študiji je zajeto petnajst (15) evropskih držav, žal Slovenije ni med njimi, zato smo se odločili za predstavitev njenih ugotovitev slovenski strokovni javnosti s področja elektroenergetike.

Dogodek bo potekal v angleškem in slovenskem jeziku.

Konferenca z okroglo mizo bo trajala do dve uri in pol.

V okviru projekta Znanost na cesti bo v sredo, 14. oktobra, ob 19. uri, v Kavarni Union v Ljubljani predavanje z naslovom

Živeti s podnebnimi spremembami.

Pogovarjala se bosta prof. dr. Lučka Kajfež Bogataj (Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani) in Matic Jerman (samostojni novinar). Vstopnine ni.

Predavanje je drugo zapored v 6. ciklusu poljudnoznanstvenih predavanj, ki jih organizirajo v okviru projekta Znanost na cesti.

V okviru projekta Znanost na cesti bo v sredo, 7. oktobra, ob 19. uri, v Kavarni Union v Ljubljani predavanje z naslovom

Kakšen bi bil svet brez magnetov?

Pogovarjala se bosta dr. Boris Saje (Kolektor d.o.o.) in novinarka Mojca Delač. Vstopnine ni.

Predavanje je prvo v 6. ciklusu poljudnoznanstvenih predavanj, ki jih organizirajo v okviru projekta Znanost na cesti.

Na spletnem mestu Globalnega kalkulatorja (www.globalcalculator.org) najdete od danes video predstavitev tega interaktivnega spletnega orodja, opremljeno s slovenskimi podnapisi.

Prevod video predstavitve smo pripravili v okviru projekta EN-LITE s podporo Slovenskega nacionalnega komiteja Svetovnega energetskega sveta (WEC) in Energetske zbornice Slovenije. Video bomo predstavili medijem na novinarski konferenci:

»Izračunajmo svojo energetsko-podnebno prihodnost!«

Izračunajmo svojo energetsko-podnebno prihodnost!

Društvo EN-LITE v sodelovanju z Gospodarsko zbornico Slovenije, Energetsko zbornico Slovenije in Slovenskim nacionalnim komitejem Svetovnega energetskega sveta (WEC) vljudno vabi zainteresirane predstavnike medijev, da se nam pridružite na srečanju z novinarji z naslovom:

Izračunajmo svojo energetsko-podnebno prihodnost!, 

ki bo v četrtek, 10. septembra 2015, ob 9. uri

v Poslovni oazi (7. nadstropje) Gospodarske zbornice Slovenije, Dimičeva ul. 13, Ljubljana.

Zaživelo je spletno komunikacijsko središče EN-LITE

V začetku septembra smo vzpostavili komunikacijsko središče EN-LITE. Gre za korenito prenovljeno spletno mesto projekta krepitve energetske pismenosti EN-LITE, ki ponuja:

  • e-različici doslej pripravljenih gradiv projekta (prevod knjige Trajnostna energija – brez razgretega ozračja in priročnik Energetska pismenost),
  • predstavitve in video posnetek s strokovnih posvetov in predavanj,
  • zanimive infografike na temo energije in energetike.

 

Zakaj je pomembna energetska pismenost in kako jo lahko okrepimo?

Dogodek je potekal v četrtek, 22. januarja 2015. Udeležilo se ga je več kot 80 predstavnikov šolstva, energetike, odločevalcev, razvojnih agencij, nevladnih in strokovnih organizacij. Sodelujoči so se ob koncu dogodka strinjali, da je krepitev energetske pismenosti pomembna za uspešno načrtovanje trajnostne energetske prihodnosti Slovenije.

Slovarček ključnih pojmov

Raziskave na področju učenja in poučevanja so veliko prispevale k razumevanju procesa učenja in k razvoju učinkovitih metod poučevanja. 

Preberi več...

Učenje in poučevanje

Raziskave na področju učenja in poučevanja so veliko prispevale k razumevanju procesa učenja in k razvoju učinkovitih metod poučevanja. 

Preberi več...

Energetska pismenost

Energetska pismenost je razumevanje lastnosti in pomena energije v vesolju, na našem planetu in v naših vsakdanjih življenjih. Pomeni več kot le vedetiin razumeti

Preberi več...

Na vrh