Stran za svoje delovanje uporablja piškotke (Cookies).

Novo v iEnergiji: O rabi energije v industriji

S pomočjo SURS smo objavili podatke o rabi energije v industriji. V predelovalnih dejavnostih predstavljata največji, kar 80-odstotni delež energentov elektrika in zemeljski plin.

 

Znotraj predelovalnih dejavnosti porabimo največ energije v dejavnostih:


- proizvodnje kovin (27 odstotkov),


- proizvodnje papirja in izdelkov iz papirja (13 odstotkov) ter


- proizvodnje nekovinskih mineralnih izdelkov (12 odstotkov).

 


Kar zadeva cene elektrike in zemeljskega plina za slovensko industrijo, se cene za elektriko v zadnjih letih gibajo okrog 70 odstotkov povprečne cene v EU-28, za zemeljski plin pa so blizu evropskega povprečja.

 

Podatki SURS o rabi energije v industriji.

 

Oglejte si video izjavo Martina Novšaka, generalnega direktorja GEN energije in podpredsednika Gospodarske zbornice Slovenije, za iEnergijo, v kateri poudarja:


•    pomen zanesljive oskrbe z energijo za gospodarstvo,


•    kako cene energentov vplivajo na izvozno konkurenčnost in


•    zakaj je dobro zmanjšati energetsko uvozno odvisnost.

 

Raziščite iEnergijo: www.i-energija.si


O strokovnih sodelavcih iEnergije: https://www.i-energija.si/ienergija/strokovni-sodelavci/

 

 

Slovarček ključnih pojmov

Raziskave na področju učenja in poučevanja so veliko prispevale k razumevanju procesa učenja in k razvoju učinkovitih metod poučevanja. 

Preberi več...

Učenje in poučevanje

Raziskave na področju učenja in poučevanja so veliko prispevale k razumevanju procesa učenja in k razvoju učinkovitih metod poučevanja. 

Preberi več...

Energetska pismenost

Energetska pismenost je razumevanje lastnosti in pomena energije v vesolju, na našem planetu in v naših vsakdanjih življenjih. Pomeni več kot le vedetiin razumeti

Preberi več...

Na vrh