Stran za svoje delovanje uporablja piškotke (Cookies).

Novo v iEnergiji: Intervju z Laurentom Schmittom, ENTSO-E

»Sistemski operaterji se razvijajo, da bi bolje služili družbi,« v intervjuju za iEnergijo poudarja Laurent Schmitt, generalni sekretar ENTSO-E, Evropskega združenja sistemskih operaterjev elektroenergetskega omrežja.

 

V intervjuju odgovarja na vprašanja o prihodnjem razvoju elektroenergetskega sistema ter o izzivih prožnosti oskrbe z elektriko.


»Osrednjega pomena je zagotovitev prostega pretoka prožnosti skozi sistem in njenega aktiviranja, ko ustvari največjo vrednost. Želimo si, da regulatorni okviri ne bodo onemogočali prožnosti med sistemskimi operaterji prenosnih in distribucijskih omrežij. Izmenjava podatkov med tema akterjema je naslednji osrednji izziv,« med drugim poudarja Schmitt.Preberite celoten intervju na: https://www.i-energija.si/omrezje/zanesljivost-obratovanja-prenosnega-omrezja/intervju/sistemski-operaterji-se-razvijajo-da-bi-bolje-sluzili-druzbi/


Intervju je na voljo tudi v angleškem jeziku: https://www.i-energija.si/omrezje/zanesljivost-obratovanja-prenosnega-omrezja/intervju/tsos-are-evolving-to-better-serve-the-society/


Objava intervjuja na portalu Naš stik: http://www.nas-stik.si/1/Novice/Clanki/tabid/208/ID/5485/Sistemski-operaterji-se-razvijajo-da-bi-bolje-sluzili-druzbi.aspx

 

Slovarček ključnih pojmov

Raziskave na področju učenja in poučevanja so veliko prispevale k razumevanju procesa učenja in k razvoju učinkovitih metod poučevanja. 

Preberi več...

Učenje in poučevanje

Raziskave na področju učenja in poučevanja so veliko prispevale k razumevanju procesa učenja in k razvoju učinkovitih metod poučevanja. 

Preberi več...

Energetska pismenost

Energetska pismenost je razumevanje lastnosti in pomena energije v vesolju, na našem planetu in v naših vsakdanjih življenjih. Pomeni več kot le vedetiin razumeti

Preberi več...

Na vrh