Stran za svoje delovanje uporablja piškotke (Cookies).

Novo v iEnergiji: O vlogi regulatorja pri zagotavljanju prožnosti

25 1 2018

Novo v iEnergiji: O vlogi regulatorja pri zagotavljanju prožnosti Spletna platforma iEnergija je od danes bogatejša za intervju z mag. Duško Godina, direktorico Agencije za energijo.

Novo v iEnergiji: O izzivih za prenosno elektroenergetsko omrežje

18 1 2018

Novo v iEnergiji: O izzivih za prenosno elektroenergetsko omrežje Spletna platforma iEnergija, ki smo v okviru projekta EN-LITE objavili prejšnji teden, je od danes bogatejša za pogovor s strokovnjakoma Jurijem Klančnikom in mag. Darkom Kramarjem (oba iz družbe ELES).

Zaživela je iEnergija

12 1 2018

Zaživela je iEnergija Danes smo objavili iEnergijo, spletno prosto dostopno izobraževalno-raziskovalno platformo o prožnosti in zanesljivosti oskrbe z energijo: www.i-energija.si. Namen iEnergije je študentom različnih študijskih smeri in drugim zainteresiranim državljanom omogočiti vpogled v nastajajoče nove odnose v energetiki, s poudarkom na pomenu prožnosti (angl. energy flexibility) in aktivni vlogi odjemalcev električne energije.

Izšlo je iSevanje - interaktivno gradivo o sevanju v vsakdanjem življenju

19 12 2017

Izšlo je iSevanje - interaktivno gradivo o sevanju v vsakdanjem življenju Danes smo objavili iSevanje, interaktivno animirano digitalno izobraževalno-ozaveščevalno gradivo o sevanju v vsakdanjem življenju. iSevanje je zainteresiranim spletnim obiskovalcem prosto dostopno na spletnem naslovu www.i-sevanje.si. Gre za spletno različico tiskanega gradiva »Energija, sevanje, življenje: Dejstva in miti o sevanju v vsakdanjem življenju«, ki je v okviru projektu EN-LITE izšlo spomladi letos.

Predstavitev aktivnosti EN-LITE na Mednarodni konferenci Fakultete za energetiko UM

23 10 2017

Predstavitev aktivnosti EN-LITE na Mednarodni konferenci Fakultete za energetiko UM Projekt EN-LITE je na Mednarodni konferenci »Preučevanje energetske učinkovitosti v stavbah in energetsko načrtovanje ter izobraževanje«, ki jo je organizirala Fakulteta za energetiko Univerze v Mariboru, predstavil svoje poglede na pomen energetske pismenosti ter dosedanje aktivnosti in prihodnje načrte.

Električna energija ni samoumevna

29 9 2017

Električna energija ni samoumevna ELES, sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja, ki je eden glavnih podpornikov projekta EN-LITE, je pripravil zanimiv video, ki opozarja na to, da je za brezskrbno delovanje našega življenja potrebna zanesljiva oskrba z električno energijo.

Temeljna izhodišča za učenje in poučevanje

Raziskave na področju učenja in poučevanja so veliko prispevale k razumevanju procesa učenja in k razvoju učinkovitih metod poučevanja. Uveljavljenih je več pristopov, ki glede na okoliščine dajejo kar najboljše rezultate. V tem delu navajamo nekaj temeljnih izhodišč za učenje in poučevanje, povzetih po smernicah ameriškega nacionalnega sveta za raziskave (National Research Council).*

 

1. Po naravi smo ljudje raziskovalci in učenci.

Učenje je proces, ki temelji na predhodnem znanju in izkušnjah. Zato ima vsak izmed nas drugačen zbir znanj in izkušenj ter s tem nekoliko drugačno razumevanje delovanja fizikalnih, bioloških ali npr. družbenih sistemov. Učinkovito učenje in poučevanje je tisto, ki nadgrajuje pravilno usvojene pojme in s korekcijami odpravlja napačne.

 

2. Učinkovitost učenja je povezana z osredotočenostjo na ključne ideje, izkušnje in spoznanja.

Osredotočenost na ključne ideje, izkušnje in spoznanja – namesto na širok spekter vsebin, ki vodi v razpršenost in akumulacijo nepovezanih faktografskih znanj – omogoča učinkovito sprejemanje na novo pridobljenih znanj in sposobnost reševanja novih problemov. To je proces, ki ga morajo spremljati medpredmetno povezovanje ter povezovanje in prepletanje lastnih znanj in izkušenj.

Temeljna izhodisca za ucenje in poucevanjeTemeljna izhodisca za ucenje in poucevanje

Avtor: Marko Samec

3. Razumevanje si s časom izboljšujemo.

Razumevanje sveta, natančneje, razumevanje delovanja sistemov – še posebej razumevanje medsebojnih odvisnosti delov sistema – je proces, ki traja leta in zahteva stalen stik z obravnavanimi sistemi. Lahko bi rekli, da je to proces učenja, ki traja vse življenje. Zato je pomembno, da se poučevanje prilagaja razvojni in starostni stopnji skupine ter stopnji predhodnega znanja.

 

4. Vse vrste pismenosti zahtevajo tako znanje kakor tudi izkušnje.

Družboslovne in naravoslovne znanosti niso le paketi znanja, temveč jih bogatijo in dopolnjujejo številne praktične izkušnje, aplikacije in primeri dobre prakse. Tudi učinkovito učenje zahteva praktične izkušnje in temelji na izkustvenem učenju ter učenju z odkrivanjem in raziskovanjem, ki učence spodbuja k lastni aktivnosti, da s svojim izkustvom, pridobljenimi podatki in spoznanji oblikujejo svoja stališča (ki jih znajo zagovarjati), znajo oblikovati trditve in se dokopati do novih zaključkov.

 

5. Osebno zanimanje in navezava na osebne izkušnje izboljšujeta učinkovitost učenja.

Osebno zanimanje in osebne izkušnje so ključni del učinkovitega učnegaprocesa. Zato je pomembno, da učitelj obravnavano tematiko čim bolje poveže z izkušnjami učencev in poudari relevantnost njene obravnave. To ne izboljšuje zgolj samega procesa učenja, temveč je temelj vseživljenjskega učenja.

 

6. Možnosti izobraževanja morajo biti za vse enake in vsem dostopne.

Učinkovitost učenja zahteva ustrezna sredstva in možnosti, in ta sredstva in možnosti moramo prilagoditi potrebam vsakega posameznika.

__________________
* Povzeto po šestih temeljnih izhodiščih dokumenta “A Framework for K-12 Science Education: Practices, Crosscutting Concepts, and Core Ideas”, National Research Council, Board on Science Education, 2011.

 

Slovarček ključnih pojmov

Raziskave na področju učenja in poučevanja so veliko prispevale k razumevanju procesa učenja in k razvoju učinkovitih metod poučevanja. 

Preberi več...

Učenje in poučevanje

Raziskave na področju učenja in poučevanja so veliko prispevale k razumevanju procesa učenja in k razvoju učinkovitih metod poučevanja. 

Preberi več...

Energetska pismenost

Energetska pismenost je razumevanje lastnosti in pomena energije v vesolju, na našem planetu in v naših vsakdanjih življenjih. Pomeni več kot le vedetiin razumeti

Preberi več...

Na vrh